Ik heb niks warms voor de winter

Ik heb niets warms voor de winter

Boek met brieven die Ab Veltman en Mirjam Veltman-Diamant schreven tijdens én na de Tweede Wereldoorlog. Over de oorlog en hoe zij zich daarin staande hielden.
Bezorgd door Martin Veltman en Bas van der Horst. AMB uitgeverij